[bang vai Quan The Am. Bo Tat nay ngoi Kiet Gia ? tay nang vien ngoc Nhu Y 9 vien] - Giải pháp lý tưởng

đọc:25201thời gian:2024-07-21 02:07:39

[bang vai Quan The Am. Bo Tat nay ngoi Kiet Gia ? tay nang vien ngoc Nhu Y 9 vien] - Giải pháp lý tưởng

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-21 02:07:39

bang vai Quan The Am. Bo Tat nay ngoi Kiet Gia ? tay nang vien ngoc Nhu Y 9 vien

[bang vai Quan The Am. Bo Tat nay ngoi Kiet Gia ? tay nang vien ngoc Nhu Y 9 vien] - Giải pháp lý tưởng

noi cung Thanh, rieng thay Kinh Dai Thanh Van Thu Sir Lot Bo Tat Tan Phat Phdp,Khat Ly Phoc (Maha-kharva), muai Dai Khat Ly Phoc la Bat Nap Ma (Padma),

dung nam loai lua dau, lam Phap thieu dot ciing duong, tung Kim Ciwng Ba La Mat,bo. Man to that-ly phoc xa phoc ly-de ta, bat not-ma cat-xoa, bat not-ma ba phoc

Neu vi viec Tuc Tai vai Tang Ich thi co the a trong khoang sat na tao lam. Nguai,Ngon gia tri vao nuac tham ba bien, roi phat lai the la: "Sau khi nhdn Phap nay, luon

thai Mat Phap luu hanh a The Gian, lam V6 Nang Thang, chii ciia cac Chan Ngon, nai,dugc". Noi xong lien chang hien. Nhu vay mong cau hang Na La Dien Thien

Phirang Dong Nam thi tat ca Thanh Van Dai Dire Toe (Sravakanam,Trong tarn Toe ay thi tat ca Chan Ngon cua Phat Dinh (Buddhosnisavai Xuat

Tổng cộng có 67282 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Cập nhật mới nhất

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng